KEMET 220VAC 80UF 117U5017 220V80uf 电解电容器 交流启动电容

  • 品牌:KEMET/基美
  • 电容器类别:铝电解电容器
  • 电容器结构:固定电容器
********
17603231002工作时间每天9点到23点
   

 

热门相关信息